අමීර් කාන්ගේ සාර්ථකත්වයේ රහසේ තරම

අමීර් ඛාන්ගේ සිනමා නිර්මාණ හැමවිටම ආදායම් වාර්තා බිඳ දමමින් සාර්ථකව තිරගත වෙනවා.

මෑතකදී තිරගත වූ Dangal නිර්මාණයත් අති සාර්ථක චිත්‍රපටයක් වුණා. ලොව පුරා ආදායම් වාර්තා තබමින් තිරගත වන අමීර්ගේ චිත්‍රපටවල සාර්ථකත්වයේ රහස ගැන ඔහු මාධ්‍යයට පළ කළේ මේ වගේ අදහසක්.

“ඇත්තටම චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරද්දී ඒකෙන් ලබන ලාභය ගැන අපිට කලින් අදහසක් ගන්න බැහැ. ඔබ සැලසුම් කළ මුදල් ප්‍රමාණයට සරිලන ආකාරයට චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරනවා නම් ඔබේ මුදල් නාස්ති වීමක් වෙන්නේ නැහැ.

මම නළුවෙක් වගේම චිත්‍රපට නිෂ්පාදන ආයතනයක හිමිකරුවෙක් විදියට ඒ නිර්මාණවල අන්තර්ගතය ගැන ලොකු විශ්වාසයකින් ඉන්නේ.Lagaan, Jaane Tu- Ya Jaane Na, Delhi Belly, Dangal කියන චිත්‍රපට කීපයත් මගේ නිෂ්පාදන ආයතනයේ නිර්මාණ, චිත්‍රපට නිෂ්පාදන ආයතනයක හිමිකරුවෙක් විදියට අපි හැම වෙලාවෙම ඒ නිර්මාණය සාර්ථක කරගන්න දැඩි කැපවීමෙන් වගේම උත්සාහයෙනුත් වැඩ කරන්න ඕන.

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *