කාන්තාවන්ගේ ස්වයං වින්දනය ගැන ඔබ නොදත් කරුණු

ඔබ සිතනවාද ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙන්නේ පිරීමි විතරයි කියා.ඔබ සිතනවට වඩා කාන්තාවන් ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙනු ලබනවා.නවතම සමීක්ෂණ වාර්තා මගින් හෙළිවන්නේ 92% දිනපතා ස්වයං වින්දයෙහි යෙදෙන අතර 8% ප්‍රතිශතයක් ඒ පිළිබද මුසාවන් පවසනවා.තවද කාන්තාවන් 60% සතියකට වාර දෙකක් පමණ ස්වයං වින්දයෙහි යෙදෙන අතර 10% පමණ වැඩ් වාර ගනනක් දිනපතා කරයි.සමහර කාන්තාවන්ගේ තම හිතෙහි සතුට ලැබෙන්නේ ස්වයං වින්දනයෙනුයි.කාන්තාවන් පමණක් නොව ගැහැණු සතුන් පවා ස්වයං වින්දනයෙහි යෙදෙහි. තවද කාන්තවන් ඔසප් වේදනා මගහැරගැනීමට ස්වයං වින්දයෙහි යෙදෙයි.ඇමරිමාවේ කල සමීක්ශනයකට අනුව කාන්තාවන් අසබ්බ්‍ය දසුන් නැරබීමට පෙලබෙන අතර එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 21% වේ. රාත්‍රී නින්දට යාමට පෙර බොහෝ කාන්තාවන් ස්වයං වින්දනයේ යෙදෙන අතර එය ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 32% පමණ වේ. කාන්තාවන් හරි අඩක් විශ්වාස කරන්නේ ලිංගිකත්වයෙහි යෙදෙනවට වඩා ස්වයං වින්දනයෙහි යෙදීම වඩා සතු‍ටු දායක බවයි.

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *