ගවුරි ඛාන්ගෙන් අලුත් වැඩක්

බොලිවුඩ් සුපිරි නලු ශාරුක් ඛාන්ගේ බිරිද වන ගවුරි ඛාන් අලුතින් වි්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. එය ගවුරි ඛාන් ඩිසයින් නමින් නම් කර තිබෙන අතර පසුගිය දිනක එය ආරම්බ කර තිබේ. මෙම වෙළද සල නිවසකට හා කාර්යාලකට අවශ්‍ය දේවල් මිලයට ගැනිමට තිබෙන අතර මේ සම්බන්දව ශාරුක් ඛාන්ද තම වෙබ් පි‍ටුවලද සදහන් කර තිබුනා.

Gauri Khan Designs – Where Spaces Meet Imagination…

There are no shortcuts to any place worth going… Gauri Khan Your passion for design and perseverance shines through at #GauriKhanDesigns.

Posted by Shah Rukh Khan on Tuesday, October 10, 2017

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *