ගායාන්ගේ හා කාවි ගේ පරන පෙම

 සිරස නාලිකාවේ විකාශනය වන අගර ඉගර වැඩසටහනකට පසුගිය දිනක සමිතා මුදුන්කො‍ටුවගේ දුව කාවින්ද්‍යා අධිකාරී හා නුවන් ගුණවර්ධනගේ පුත් ගයාන් ගුණවර්ධන සහභාගී වුනා.මොවුන් දෙදෙනා අතර පෙම් පලහිලව්වක් ගැන මධ්‍ය දිගින් දිගටම වාර්තා කල අතර ඉන් පසුව එම සම්බන්දය නතර වී නැතව එය හටගෙන මේ වන විට එය අවසන්ව පවතින බවට වාර්තා වේ.වැඩසටහනේදී ඔවුන් දෙදෙනාට ආදරණීය රංගනයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට නිවේදිකාව කී පසු ඔවුන් දෙදෙනා ආදරණීයා ගීතයකට රංගනයක් ඉදිරිපත් කල අතර එය හරි හැටි කිරීමට කාවින්ද්‍යාට නොහැකි වූ බවක් පෙනෙන්නට විය. ඒ ඇය ගයාන් නිස සංවේදී වූ බැවින් විය හැක.එම රංගනය පහතින්.

 

කවින්ද්‍යා එක්ක ගයාන් දාපු Romantic Dance එක මෙන්න.
Angara Ingara | Sirasa TV | Kavindya Adikari | Gayan Gunawardene | Apsara Dissanayake

Posted by Sirasa TV on Thursday, October 12, 2017

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *