දුෂ්යන්ත් පියුමි කෙසෙල්ගෙඩි මිරිකපු එක ගැන කියයි

හිරු ගොසිප් වෙබ් අඩටියට සහභාගීවී දුෂ්යන්ත් වීරමන් සදහන් කරේ පි‍ටුමි හංසමාලිව තම වීඩියෝවට යොදාගත්තේ ප්‍රස්ද්ධ හෝටලයක හිද එතනදී හමුවී බවත් හා ඔහු ඇයට මුදලක් ගෙවා පාවිච්චි කල බවත් හා ඇය වික්ටර් රත්නායක ගැන ඉරාජ් සෑදූ විඩියෝවේ රගපැම හරිනැති බවත් ඔහු පවසයි.එම සම්පූර්ණ විඩියෝව පහතින් නරඹන්න

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *