දෙවනි ඉනිමට තර්ජනයක්

ටීවි දෙරණ ඔස්සේ විකාශනය වන දෙවනි ඉනිම නාට්‍ය මේ වන ව්ට අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත්ව අවසන්.සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් සදහන් වන්නේ අන්තර්ජාලය හා රූපවාහිණී යන්ත්‍රය ඔස්සේ දෙවනි ඉනිම නරඹන ජනගහනය ලක්ෂ නමයත් එකොලත් පමණ වන බවයි. මෙය සාරංග මෙන්ඩිස් ගේ අධ්‍යක්ෂණයක් වන අතර සමන් එදිරි මුණිගේ රචනයකි. දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ අතිශය ජනාදරයට පත් සිදූ නාට්‍යද සමන් එදිරි මුණිගේ රචනයකි. දෙවනි ඉනිමේ අධක්ෂ්‍යක වරයා හා සමන් එදිරිමුණි සමග සුලු සුලු ආරවුල් ඇතිවී තිබේ. එනම් සමන් එදිරිමුනි රචනා කරන දේවල් යම් යම් වෙනස් කම්වලට බදු කරන බැවින්.එම ආරවුල ඉතා තදබල ලෙස ගත් සමන් එදිරිමුණි තම ෆේස්බුම් පි‍ටුවේ සදහනක් කරමින් දැවූයේ සිදූ නාට්‍යය රචනාකොට නැවැත්වූ ඔහුට දෙවනි ඉනිම රචනා කිරීම නැවැත්විම කජ්ජක් නොවන බවයි.එම සටහන පහතින් කියවන්න.

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *