දෙවනි ඉනිමේ රවීන් හා නයනතාර විවාහ උනාද

පසුගිය දිනක නාමල් බාලචන්ද්‍ර ආයතනය මගින් දෙවනි ඉනිමේ රවීන් (අනුහස්) හා නයනතාරා (දෙව්මි) දෙදෙනා යොදාගෙන විවාහ මංගල දිනයකට උචිත අඹු සැමියුවලකගේ ඡාහාරූප පෙළක් නිකුත් කර තිබුනා.මෙය වියාපාරික උවමනාවක් උදෙසා කලද මේදින වල අන්තර්ජාලය පුරා අතිශය ජනප්‍රියත්වයට වී තිබේ.

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *