ප්‍රියංකාගේ ගාන වැඩියිද

බොලිවුඩ් සිනමා නිළියක් වන ප්‍රියංකා චොප්රා බොහෝ කාලයක් ගත කරනු ලබන්නේ හොලිවුඩයේය. හොලිවුඩයේ නමක් දරා සිටින ප්‍රියංකාට බොලිවුඩයේ සිනමා නිර්මාණයන් අඩුවක් දැකීමට ඇති බව සඳහන් වෙයි. ඇයට ඉන්දියානු සිනමා නිර්මාණයන් සඳහා බොලිවුඩ් අධ්‍යක්ෂකවරු ආරාධනා නොකරන බව පැවසේ. ඒ ඇය තමන්ගේ අගය වැඩි කොට පෙන්වීම මීට හේතුව බවයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ හේතුවෙන් ඇයට සිනමා නිර්මාණය 10ක් අහිමි වී ඇති බව ඉන්දියානු මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *