ලෝකයේ ඉන්න හොදම Girlfriend ගැන පොඩ්ඩා කියයි

ආදාර සම්බන්දතා වලදී අපට මුනගැහෙන මිනිසුන් විවිදාකාරයි.සමහර පුද්ගලයින් තමන්ගේ ආදරවන්තිය ගැන ඔනෙවට වඩා සොයයි.සමහරු ආදරවන්තයාගැන සොයන්නේ බලනේම නැති තරම්.යූටියුබ් කොමඩ් තරුවක් වන පොඩ්ඩා පසිගිය දිනක කිසියම් පුද්ගලයෙකුට හම්බ වියයුතු හොදම ආදරවන්තිය මෙවන් පුද්ගලයෙක් කියා නම් කර තිබුනා.ඇයට තිබිය යුතු හොදම ගුණාංග මේවයි කියා ඔහු නම් කරතිබුනා. පහතින් දැක්වෙන්නේ එම වීඩියෝවයි.

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *