සංවේදී නර්තනයක්

තම වම් කකුල අහිමි තරුණියකගේ නර්තනයක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැතිර යනවා. තම වම් කකුල වෙනුවට කෘතීම කකුලක් උපයෝගිකරගෙන එහෙයින් නොසැලී තමන්ට අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් එලෙසම කරමින් උත්සහවන්තව දිවිගෙවන මෙවන් කාන්තාවන් අපටද මහගු ආදරශයක්.

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *