සල්මන්ට ඉන්දියාවේ වැඩිම ලන්සුවක්

ඔක්තෝබර් 06 වැනිදා ආරම්භ කළ ‘බිග් බොස්’ 11 වැනි අදියරය මේ වනවිට ඉන්දීය සැටලයිට් නාළිකාවක් වන ‘කලර්ස්’හි විකාශය වෙමින් පවති. අදියරය කිහිපයක් සඳහා සිය දායකත්වය ලබාදුන් සල්මාන් ඛාන් මෙවරද මෙම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්නා ලෙස පෙනී සිටියි.

ඒ සඳහා ඔහුට මෙම නාළිකාව විසින් ලබා දෙන මුදල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 11කි. රූපවාහිනි වැඩසටහනක් සඳහා ඉන්දීය සිනමා තරුවකට ගෙවනු ලැබූ ඉහළම මුදල මෙය වන අතර, මීට පෙර එම වාර්තාවට හිමිකම් කීවේ, අමිතාබ් බච්චන්ය. ඒ ‘කෝන් බන්ගයා කරෝරපති’ වැඩසටහන සඳහා කෝටි 07ක මුදලකි.

මෙම ආරඹක සම්පූර්ණ වැඩසටහන පහතින් දැක්වේ

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *