සිංදු වලින් ඉරාජ්ට කෙළවුනාද

පසුගිය දිනක දෙරණ නාලිකාවේ වැඩසටහනකට සහභාගී වුන ඉරාජ් වීරරත්න ප්‍රකාශ කරන්නේ ලංකාවේස් සිටින සියල්ලක්ම පාහේ කුණු රසට ආස බව හා ලංකාවේ රූපවාහිණී නාලිකා ගුවන් විදුලි වලින් දැන් සංගීතයට නිසි තැතක් හිමිනොවන නිසා තමුන් අන්තර්ජාලය යන මාධ්‍ය ‍තෝරාගත් අතර ඒන් තමා මුදල්ද නිසි පරිදි උපන අතර මේ ගමන තමුන් නතර නොකරනද බවද ප්‍රකාශ කර සිටියි.

What Happened – Iraj Weeraratne

ඉරාජ් දැනුනා වීඩියෝවෙන් පස්සේ මොකද වුනේ?

 

Posted by Ada Derana Sinhala on Monday, October 16, 2017

Karaliya

Administrator of Karaliya.LK

One thought on “සිංදු වලින් ඉරාජ්ට කෙළවුනාද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *