2017 වසරේ මෙරට පරිගණක සාක්ෂරතාව

“පරිගණක සාක්ෂරතාවය” ලෙස නිර්වචනය කර ඇත්තේ පරිගණකයක් භාවිත කරමින් කුමක් හෝ කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. නින්දට යන වේලාවේදීත් සයනයේ අත පෙවිය හැකි දුරකින් තම ටැබ්ලට් හෝ ස්මාට් දුරකථනය තබාගෙන නින්දට යාමට තරම් සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය තුළට මෙම මෙවලම් වර්තමානයේ දී මුල් බැසගෙන තිඛෙන අතර අද වනවිට රැකියා, කලා, විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ අධ්‍යාපනය වැනි බොහොමයක් ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා ද පරිගණකය නැතිවම බැරි මෙවලමක් බවට පත් වී හමාර ය.

වයස අවුරුදු 5ත් 69 ත් අතර පුද්ගලයින්ගේ ඇස්තමේන්තු කරන ලද පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය 2017 වසරේ මුල් මාස 6 තුළ සිදුකළ සමීක්ෂණයට අනුව 28.3 % ක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

වැඩිම පරිගණක සාක්ෂරතාවක් නාගරික අංශයේ පදිංචි පුද්ගලයින්ගෙන් වාර්තා වන අතර ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී පුරුෂ පක්ෂයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව 30.7 % ක් ලෙසත් ස්ත්‍රී පක්ෂයේ පරිගණක සාක්ෂරතාව 26.1 % ක් ලෙසත් වාර්තා වී තිබේ.

වයස අනුව සලකා බැලීමේදී අවුරුදු 15 ත් 19 ත් අතර පුද්ගලයින්ගෙන් ඉහළම පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය 60.7 % ක් වාර්තා වී ඇත.

41.1 % ක වැඩිම පරිගණක සාක්ෂරතාව වාර්තා වී ඇත්තේ, නාගරික අංශයේ පදිංචි පුද්ගලයන්ගෙන් වන අතර ග්‍රාමීය හා වතු අංශවල පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාත පිළිවෙලින් 26.5 % හා 9.5 % වේ.

අධ්‍යාපන මට්ටම සලකා බැලීමේදී වැඩිම පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය වන 71.2 % ක් අ.පො.ස. (උ.පෙළ) හා ඊට ඉහළ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලැබූ පුද්ගලයන්ගෙන් වාර්තා වේ. ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇති අය අතර පරිගණක සාක්ෂරතාව 71.1 % වන තරම් ඉතා ඉහළ ප්‍රතිශතයක පවතින බව සමීක්ෂණයෙන් තවදුරටත් අනාවරණය වේ.

සියලු දිස්ත්‍රික්ක අතරින් අන්තර්ජාල භාවිත කරන වැඩිම ජනගහන ප්‍රතිශතය වන 44.6 % ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර 4.9 % ක් වන අඩුම ප්‍රතිශතය බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කළ සම්පූර්ණ වාර්තාව මෙතැනින් ලබාගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *