රාජකාරිය දේවකාරිය වූ ජපන් කතාව

ජපානය කියූ සැනින් අපට සිහිපත් වෙන්නේ ඉතාමත් දියුණු සංවර්ධිත රටක් කියන කාරනාවයි.මේ කියන්න යන්නේ ජපානයේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ කරුණු කිහිපයක්.ජපන් කාන්තාව

Read more

ඉන්දියාවට අයෙත් පදිරිවෙමුද ?

පසුගියදා අවසන් වූ 2017 ලෝක රූ රැජින තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය හිමි වූයේ අපිට අල්ලපු රට වූ ඉන්දියාවටයි.ජයග්‍රහණය තරගවලදි ඇරුනම ඉන්දියාව එක්ක

Read more